Akcje

Akcje

przez admin 25 stycznia, 2021

Akcje są to papiery wartościowe emitowanę przez spółkę w celu pozyskania pięniędzy na przykład na dokonanie nowych inwestycji. Emitując określoną ilość akcji spółka oddaje jakąś część posiadanego majątku. Przedsiębiorca może zarabiać na kupnie akcji w dwojaki sposób. Pierwszy to wypłąta dywidenty przez spółkę emitującą akcje. Polega to na wypłacie części pieniędzy zarobionych przez spółkę, wykonywana jest ona raz w roku dla przedsiębiorców posiadających aktualnie akcje danej spółki. Drugim sposobem zarobku jest kupno oraz póżniejsza odsprzedaż akcji z zyskiem. Sposób ten jest obarczony ryzykiem ponieważ nikt nie jet w stanie zapewnić nas że cena akcji nie spadnie oraz że na danej transakcja nie przyniesie nam jedynie strat. Zakupu oraz sprzedaży możemy dokonać na giełdzie papierów wartościowych. W każdym kraju znajduje się taka giełda, w Polscę rolę tą pełni giełda w Warszawie gdzie głównym indeksem jest WIG20.
Ilość kupowanych przez nas akcji jest dowolna, nie musimy kupić określonej liczby aby stać się częściąa fanej spółki.

Udostępnij ten post